home

PARTE MÉDICO | Primer equipo

John Chetauya: Fractura de peroné, pendiente de evolución.

Pol Lirola: Lesión muscular, pendiente de evolución.

Nico Fernández: Fractura de radio, pendiente de evolución.

Josan Ferrández: Lesión muscular, pendiente de evolución.